Our Calendar of Events

Calendar

2017

April

 • 22 Ekadashi*
 • 30 Shankara Jayanti

May

 • 06 Ekadashi*
 • 10 Buddha Jayanti
 • 22 Ekadashi*
 • 25 Phalaharini Kali Puja

June

 • 05 Ekadashi*
 • 09 Snana Yatra
 • 20 Ekadashi*

July

 • 04 Ekadashi*
 • 09 Guru Purnima
 • 20 Ekadashi*
 • 21 Swami Ramakrishnananda

August

 • 03 Ekadashi*
 • 07 Swami Niranjanananda
 • 14 Krishna Janmashtami
 • 18 Ekadashi*
 • 20 Swami Advaitananda

September

 • 02 Ekadashi*
 • 09 Japa Yajna (Tentative date)
 • 14 Swami Abhedananda
 • 16 Ekadashi*
 • 17 Bhakta Sammelan (Tentative date)
 • 20 Swami Akhandananda
 • 28 Mahashtami

October

 • 01 Ekadashi*
 • 05 Lakshmi Puja
 • 15 Ekadashi*
 • 19 Kali Puja
 • 31 Ekadashi*

*Ram-naam Sankirtan after evening Arati

November

 • 01 Swami Subodhananda
 • 03 Swami Vijnanananda
 • 04 Guru Nanak Jayanti
 • 14 Ekadashi*
 • 28 Swami Premananda
 • 30 Ekadashi*

December

 • 09 Sri Sri Ma Sarada Devi
 • 13 Swami Shivananda/Ekadashi*
 • 24 Christmas Eve/Swami Saradananda
 • 29 Ekadashi*

2018

January

 • 01 Kalpataru Utsava/Swami Turiyananda
 • 08 Swami Vivekananda
 • 12 Ekadashi*
 • 19 Swami Brahmananda*
 • 21 Swami Trigunatitananda
 • 27 National Youth Day Celebration(Tentative date)
 • 28 Ekadashi*
 • 31 Swami Adbhutananda

February

 • 11 Ekadashi*
 • 14 Maha Shivaratri
 • 17 Sri Sri Ramakrishna Deva
 • 26¬†Ekadashi*

March

 • 02 Sri Chaitanya Jayanti
 • 05 Swami Yogananda
 • 10 Japa Yajna (Tentative date)
 • 13 Ekadashi*
 • 25 Ramanavami
 • 27 Ekadashi*

April

 • 12 Ekadashi*

Calendar of Events: